Tandarts Haarlem

Huisregels

Bij onze praktijken vinden wij het van groot belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de onderstaande tekst goed door te nemen. Het zijn de ‘huisregels’ van de tandartspraktijk Spaarnestad. De meeste huisregels spreken voor zich. Echter, kunnen nieuwe en huidige patiënten hier nuttige informatie in terugvinden. Zo draagt iedereen bij om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt en of geannuleerd worden.

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u in de ochtend voor 10.30 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u  dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen. Wij hebben vaste plaatsen gereserveerd voor pijnklachten/spoedgevallen, hierdoor kunnen wij helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeurstijden.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wij maken tijd voor u, om u zo goed mogelijk te helpen Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren (werkdagen) telefonisch af te melden. Voor afspraken waar langere tijd voor gereserveerd is gelden afwijkende regels, u kunt hiernaar informeren bij uw tandarts of de balieassistente. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering
Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up to date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.

Deze afspraakherinnering is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via e-mail .

Betalingen
De betaling van de behandelingen gaat via factoringmaatschappij Infomedics. Het telefoonnummer hiervan is: 036-2031900 (gebruikelijke belkosten). Infomedics heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, waardoor zij de behandelingskosten rechtstreeks kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet meer zelf uw declaratie in te dienen. U ontvangt alleen van Infomedics een factuur indien uw zorgverzekeraar de behandelingskosten geheel of gedeeltelijk niet dekt.

Verdere informatie over betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij een van onze assistenten. Betaling van niet nagekomen afspraken gaan buiten deze factoringmaatschappij om en dient u bij ons af te rekenen.

Wijziging gegevens
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een indicatiebegroting. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Op deze manier komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke kosten die ontstaan tijdens de behandelingen. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen
U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken
Roken in de praktijk of op de oprit en toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Diefstal, vernieling en agressie
Bij diefstal, vernieling en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag ten alle tijden een melding maken bij de politie.

Kleding
Het is verboden een capuchon te dragen of een helm op te houden. Als een medewerker u vraagt deze af te zetten, dient u hier gehoor aan te geven.