Tandarts Haarlem

Klachten?

Wij doen onze uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of onze praktijk? Maak ze bespreekbaar.
Een gesprek kan vaak verheldering geven. Tijdens een gesprek heeft u de mogelijkheid uw ongenoegen te uiten, waardoor wij de kans krijgen om onze behandelwijze toe te lichten. Meestal is dit afdoende en wordt er samen tot een oplossing gekomen.

Mochten we er samen niet uit komen, dan bent u vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere tandarts. De mening van iemand die buiten deze situatie staat kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of ons om het eigen standpunt te heroverwegen.

Zijn een gesprek en een second opinion niet voldoende om tot een oplossing te komen? Dan bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via de ANT (Associatie van Nederlandse Tandartsen) waar onze praktijk bij aangesloten is. De klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over tandheelkundige behandelingen, communicatie en bejegeningen.

Klachten worden in onze praktijk uiterst serieus genomen, wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen en te komen tot een goede uitkomst.

 

 

NB. Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.